• خبرگزاری میزان   MizanNewsAgency@

    1397/09/21 ساعت 10:45

    بخش سوم گزارش اقدامات مجرمانه حمید #باقری_درمنی| مطالبه ۳۰۰۰ میلیاردی از بانک با ارائه ۳۶ فقره ضمانتنامه صوری/ تبانی باقری درمنی با رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار برای #سرقت فرم‌‌های خام ضمانتنامه بانکی
    http://www.mizanonline.com/fa/news/۴۷۳۹۹۵