• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/09/20 ساعت 23:33

    مرد تو بودی که حتی یک بار هم امام خمینی را ندیدی،ولی عاشقش شدی و جان به راه اسلام دادی شهیدمهدی نیک عهد متولد ۱۳۴۷ تابستان۱۳۶۰خوزستان،بستان شهادت اسفند۱۳۶۴والفجر۸ اون …رو اصلانمیتونم چیزی دربارش بنویسم! ای شهید،حلالمان کن که بالاجبار تصویر تو بزرگمرد راکنار … گذاشتم!