• ۲تا خبر خوب؛ تالاب شادگان با باران‌های اخیر آبگیری شد. دُرناهای زیبا و کمیاب هم به تالاب شادگان افتخار دادند منبع:ایسنا