• این تصویر آشنای ۴۰ سال اخیر استادیومهای ایران است. تصویری که از میان پیکسل‌های آن بی کفایتی و بی عرضگی بیرون می‌زند. فوران جمعیت پشت درهای #نقش_جهان، فاجعه پشت همین در کمین کرده و صاحبان این سیستم فشل رویای خامدستانه میزبانی مشارکتی #جام_جهانی با قطر را در سر می‌پروانند.