• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/09/19 ساعت 09:23

    احمدرضا دالوند تنهایمان گذاشت و رفت. گرافیست و نویسنده‌ی مطبوعاتی که با او خاطرات بسیاری داشتیم، دیگر تاب ماندن نداشت و رفت. خداحافظ آقای دالوند خوش سخن. روحت در آرامش ابدی باد.