• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/19 ساعت 20:53

    رویکرد امیر کویت طی سالهای اخیر و از جمله در اجلاس ریاض عمدتا خیرخواهانه و در جهت حل و کاهش اختلافات از طریق ساز و کارهای درون منطقه‌ای بوده است؛ اگر این رویکرد بجای بیانیه‌های بی محتوای دبیرخانه شورا مورد پذیرش و عمل همه سران شورا قرار گیرد دستیابی به صلح و ثبات آسان‌تر خواهد شد