• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/09/19 ساعت 20:49

    هرکس به جناب #دکتر_روحانی دسترسی دارد به ایشان بفرماید یک نفر آدم عاقل از تیم اقتصادی دولت شان را بفرستند تا در یک مناظره زنده تلویزیونی به مردم بفهمانیم امضا نکردن #FATF و آن #برجام بی فرجامشان چقدر در #تورم اثر داشته و بی تدبیری دولت شان چقدر.