• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/09/18 ساعت 14:03

    اگر عمق منتقدانش در حد یک توئیته، مطمئنم آقا رضا این توانایی رو داره که برای علتی که این هدیه رو تقدیم اهل سنت کرده یک کتاب بنویسه. ماموریت‌های #دانایار که #رضا_امیرخانی جایزه‌اش رو برای فعالیتهاشون تقدیم کرد.