• لیندسی گراهام : اینکه می‌گویند برای مقابله با #ایران باید با رژیمی خون‌ریز و قاتل مانند #عربستان #بن‌سلمان رابطه داشته باشیم را قبول ندارم / با ارتباط با بن‌سلمان به توانایی‌های خود در خصوص اداره منطقه لطمه می‌زنیم