• سبحان حسنوند   Hassanvand@

    1397/09/18 ساعت 15:43

    ۱۱ مهر ۹۷ که دلار ۱۶ هزار تومان بود این تلسکوپ رو از @Digikalacom ۳۴۵ هزار تومان خریدیم، امروز که ۱۸ آذر ۹۷ هست و میگن «دلار در کانال ۱۱ هزار تومان» و فلان، همون تلسکوپ به قیمت ۸۹۰ هزار تومان فروخته میشه. https://www.digikala.com/product/dkp-۲۶۱۶۵۸/٪D۸٪AA٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۳٪DA٪A۹٪D۹٪۸۸٪D۹٪BE-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪DA٪A۹-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴-f۶۰۰۵۰ …