• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/09/17 ساعت 11:43

    وقتی از #پیشرفت_شغلی #زنان و یا مردان بدون داشتن ارتباطات صحبت می‌کنیم یعنی اینکه چند زن و یا مرد(بدون داشتن ارتباطات) با داشتن تخصص و تجربه و تعهد لازم داریم که مدیر، مدیرکل، معاون و یا رئیس شدند نه شغلهای دست چندمی که هدفش استثمار و سوء استفاده مالی و … از یک زن است.