• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/09/17 ساعت 11:41

    دوستان وعزیز بعضا ارزشی که در جایی امکان عزل و نصب افراد رو دارید. این کار #ارزشی نیست که ما پا بگذاریم روی تجربه وتعهد و حق خانم‌ها و آقایان قابلی که در یک مجموعه سابقه کار دارند؛چند نفر رو با ریش یا رابطه با تخصص کمتر، از بیرون مجموعه بیاریم و مدیر کنیم؛ این کار #ضد_ارزش است