• اینا رو از هر طرف نگاه می‌کنیم یه جوری‌اند! عکس طرف رو با عنوان کشته شده و شهید منتشر کردند و بنده خدا اومده می‌گه من زنده‌ام، اون ابله برگشته جواب می‌ده زنده هم اگر باشی تو این مورد باید سکوت می‌کردی! ما اگه بخوایم #رضا_پهلوی و دار و دسته‌ش دشمن‌مون نباشند کی رو باید ببینیم؟!