• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1397/09/17 ساعت 12:27

    امام علی (ع):

    هرگاه به شخص بزرگوار مهربانی و محبّت شود نرم می‌شود، و هرگاه با فرومایه به نرمی و ملاطفت رفتار شود سخت می‌شود.