• مرتضی فرج آبادی   morteza1355@

    1397/09/17 ساعت 01:14

    بهمن سال ۷۸ وارد ایسنا شدم هیچ تصوری از کار خبر نداشتم الان ۱۹ سال ایسنام و به این ۱۹ سال افتخار میکنم … تبریک میگم به تمام کسانی که حتی یک روز همراه ایسنا بودن مخصوصا کسانیکه با هر شرایطی همراه ایسنا بودن از ابتدای تاسیس تا به الان و ابوالفضل فاتح #ایسنا