• حمیدرضا طهماسبی‌پور   HRtahmasebip@

    1397/09/17 ساعت 14:17

    پاسخ تهدیدو حمله در زمین #سیاست را نمی‌شود با حمله یا دفاع در زمین #اقتصاد داد ….حتى به طور نسبى هم نمی‌شود مشکلات سیاسی را در حوزه اقتصادی دفع کرد. این نکته رو خوب درک کنیم! اقتصاد و وضع #معیشت، تابعی از سیاست و حکمرانی است