• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/09/17 ساعت 11:46

    وقتی دانشگاههایمان پر می‌شوند از #دختران تحصیلکرده و تخصص و تجربه کسب می‌کنند این حق را دارند که در شغلها و سمتهای مناسب به کار گرفته بشن