• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/09/17 ساعت 11:45

    آیا ما مثل حضرت علی هستیم که توقع داریم زنان ما مثل حضرت زهرا حجاب داشته باشند، خانه بمانند و بچه تربیت کنند. مسلما آنها هم مثل آرزوهایی دارند که شاید آنچنان انطباقی با آنچه که در ارزشهای اصیل دینی آمده نداشته باشند