• هادی شریفی   hdsharifi@

    1397/09/17 ساعت 11:43

    اگر جایی اینجور برخورد کردید و پا گذاشتید روی حق کسی منتظر باشید که انشالله روزی هم با شما اینطور برخورد شود و کسی با رابطه یا ریش بهتر جای شما رو بگیره.