• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/09/16 ساعت 14:48

    گزارش تمرین پرسپولیس؛ کارگاه آموزشی باقری برای شوتزن‌ها/ مرور برنامه‌های گلزنی زیر نظر برانکو شرح در پیروزی دیلی http://goo.gl/wGSRmc #روزنامه_پیروزی