• وزیر نفت در گفتوگو با سی‌انان: «پس از ۱۰ ساعت بحث و مذاکره، در نهایت ایران از مشارکت در توافق کاهش تولید معاف شد. این برای ما خوب است، چون از سوی آمریکا تحت فشار (تحریم) هستیم و منصفانه نبود که فشار دیگری از سوی اوپک بر ما تحمیل شود.» /سایت وزارت نفت