• ٧- باید منتظر فردا و تصمیم روسیه در مواجهه با سناریوهای طراحی شده توسط اوپک ماند. . این سناریوها ممکن است تغییر هم بکند. شنیده می‌شود موضع اولیه روسها معافیت نداشتن هیچ کشوری در اوپک است. که این موضع مورد قبول سازمان اوپک نیست. ٨- لطفا تا فردا منتظر بمانید. /٥