• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/09/16 ساعت 14:17

    #زنگنه: ما زیر بار کاهش تولید ⁧نفت⁩ نمی‌رویم وزیر ⁧نفت: چند ساعت صبر کنید، تصمیم هنوز گرفته نشده است. همه چیز در حال بحث است. من نیازی ندارم معافیتی از دیگران دریافت کنم. ما زیر بار کاهش تولید ⁧نفت ⁩نمی‌رویم.