• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/09/16 ساعت 14:59

    چه زمانی سه شنبه‌های بدون خودرو محقق می‌شود دو هفته‌ای است که #شهردار_تهران با استفاده از حمل و نقل عمومی یا دوچرخه به ساختمان شهرداری می‌رود. این حرکت شهردار جدید تهران، مخالف و طرفدارانی دارد .