• این همان بخش از قطعنامه پایانی اجلاس ١٧٥ است که ایران، لیبی و ونزویلا را از کاهش تولید نفت معاف می‌کند. خواهم گفت چطور.