• جلسه فوق العاده اوپک فردا ساعت ٩ صبح پیش از نشست با غیر اوپکی‌ها برگزار می‌شود