• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/09/16 ساعت 15:21

    بهرام محمدی فرد عکاس مطبوعاتی دوران جنگ، و خالق تصاویر تکان دهنده این نبرد ۸ ساله، مدت کوتاهی است که عکس‌های بی نظیر خود را بر روی اینستاگرام به اشتراک همگانی گذاشته است.