• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/09/16 ساعت 16:18

    تصویر ابلاغیه‌ای که نشان می‌دهد در ابتدا زاهدی‌فر به عنوان داور دیدار سپاهان ‌و پرسپولیس انتخاب شده بود!