• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/09/15 ساعت 16:49

    اولین تغییر رسمی در فدراسیون فوتبال؛ رئیس فدراسیون فوتبال ایران با قبول استعفای محمدرضا ساکت، سرپرست دبیر کلی جدید این فدراسیون را منصوب کرد و ابراهیم شکوری به‌عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال منصوب شد