• علیرضا قربانی   arghorbani51@

    1397/09/15 ساعت 17:46

    . زندگی با همه سختی‌ها، تلخی‌ها، خوشی‌ها،فقدانها،موفقیتها و روزمرگی‌ها زیباست. مرور زمان و درک تجارب گوناگون همواره نگاه آدمی به زندگی را جامع‌تر و کامل‌تر می‌نماید. چرخه زندگی هر فرد به… https://www.instagram.com/p/BrDIF۵۶nFQd/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=hhdb۱۸۳u۶sue …