• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/09/15 ساعت 10:25

    امید عالیشاه: دربازی با ذوب آهن سوت‌های اشتباه داور بازی همه را عصبانی کرده بود و هر دو تیم نسبت به آن اعتراض داشتند. شک نکنید که برای کسب سه امتیاز به اصفهان سفر می‌کنیم و می‌خواهیم استارت دوباره‌ای برای کسب عنوان قهرمانی فصل بزنیم