• امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/09/15 ساعت 19:13

    هر وقت توی گروه فامیلیمون خیلی قربون‌صدقه هم می‌رن پسرخاله‌م رو منشن می‌کنم میگم اون جوکه که توی گروه «فامیلای صمیمی» گذاشتی اینجا هم بذار؛ نصف فامیل لفت می‌دن!