• مهدی بختیاری   Mahdiibakhtiari@

    1397/09/15 ساعت 19:10

    #وزیر_کشور تلویحا #عربستان را به دست داشتن در حادثه تروریستی #چابهار متهم کرد: جرثومه‌های ترور و وحشت که این روزها به شدت درگیر فضاحت تاریخی و ماندگار خود در کشتن مردم در سفارتخانه هایشان هستند با چنین اقدامات رذیلانه‌ای پرونده سیاه خود را برای زمان سرنوشت سنگین‌تر می‌کنند.