• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/09/15 ساعت 17:17

    اینو بعد اینکه توی ازادی جلو کاشیما مساوی کردیم و نایب قهرمان شدیم توییت کردم و هنوز هم سر حرفم هستم. سمت تیم نداری بیای مهدی طارمی