• روزیاتو: «جان اسنو» از امکان بازگشت به اسپین آف «بازی تاج و تخت» و وداع تلخ خود می‌گوید http://dgto.ir/۱۵۵l