• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/09/15 ساعت 14:48

    جمع آوری کمک‌های مردمی برای مظلومین #یمن اتحادیه بین‌المللی امت واحده که از آغاز جنگ یمن تا کنون ۵ نوبت بسته‌غذایی برای مردم آن کشور ارسال کرده، در نظر دارد با همت مردم نوع‌ دوست ایران این امر انسان دوستانه را بار دیگر انجام دهد.