• محمد رضا جوادی یگانه   javadimr@

    1397/09/15 ساعت 18:03

    سریال رابطه @SHO_TheAffair از زبان نوح و آلیسون، وسوسه شدن توسط دیگری را روایت میکند و هر یک تصور میکند دیگری وسوسه‌اش کرده. این همان کارت مسنجری است که میتواند به نادرست تعبیر شود. لوسیفر کار خودش را خوب بلد است. ساختار روایی از میانه اپیزود سوم عوض میشود: وقتی وسوسه موفق شده.