• خبرهایی اینجا هست مبنی بر اینکه ممکن است اوپکی‌ها امروز برای کاهش تولید به توافق برسند اما میزان کاهش را به فردا و پس از جلسه با اوپک موکول کنند. گزارش را ببینید