• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/09/15 ساعت 18:29

    موضوع بسیار مهم: طبق ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال #ابراهیم_شکوری نمی‌تواند به عنوان دبیرکلی فدراسیون فوتبال برسد در بند ۳-۲ ماده۶۰درباره شرایط احراز پست دبیزکلی به صراحت نوشته شده: «دارا بودم حداقل۱۰سال سابقه مدیریتی که حداقل۵سال آن در ورزش باشد شکوری ۱۰سال سابقه مدیریت ندارد