• احتمال شرکت زنگنه در نشست اوپک و غیر اوپک در روز جمعه قوت گرفته است. پیش از این وزیر نفت نماینده ایران در هیات عامل را مامور این کار کرده بود. ممکن است در جلسه بسته وزرا به موضع ایران توجهی شده باشد که زنگنه تصمیمش را تغییر داده است.