• «تروریست‌های مورد حمایت بیگانگان، افراد بی‌گناه را در چابهار کشته و زخمی کردند. قبلاً هم صریحا گفته‌ایم، چنین جنایاتی بی‌مجازات نمی‌ماند: سال ۲۰۱۰ ما افراط‌گرایانی را که از امارات می‌آمدند بازداشت کردیم. تاکید می‌کنم: ایران تروریست‌ها و اربابان‌شان را به سزای عملشان می‌رساند.»