• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/09/15 ساعت 17:36

    دروغ‌پراکنی متهم کنندگان #ایران به پروپاگاندا افشاگری خبرگزاری #رویترز، معتبرترین خبرگزاری انگلیسی زبان در مورد فعالیت رسانه‌ای ایران، به یک گزارش دروغین و جعلی تبدیل شد.