• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/09/15 ساعت 20:30

    اژه‌ای،سخنگوی قوه قضائیه:معرفی مجرم با اسم اختصاری موجب مسخره شدن است چرا کسی که با کلک بیش از ۱۰۰۰ میلیاردتومان از اموال عمومی گرفته و دستگیر می‌شود برای معرفی‌اش می‌گوییم جیم میم؟!