• سیامک انصاری   siamakansarii@

    1397/09/15 ساعت 18:26

    آقایی که میری رو در و دیوارِ مستراح مینویسی شقایق اینجا من خیلی غریبم، علیلم، ذلیلم … خاک بر سر، نکن «بمب، یک عاشقانه»