• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1397/09/14 ساعت 22:43

    #شیطان گاهی اخبار مخفی را در اختیار بعضی قرار می‌دهد این شیطانی که دشمن ماست در نوع خود بسیار تواناست و از آگاهی‌های فراوانی برخوردار است بسیاری از این اخباری که در دست کاهنان و مرتاض‌ها و خیلی از افرادی که ادعای مقامات می‌کنند قرار دارد،شیطانی است و از ناحیه شیطان به آنها می‌رسد