• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/09/14 ساعت 19:43

    اولین کلماتی که آموختیم:« کیم ایل سونگ رهبر کبیر، ما ممنونیم» بود. به ما یاد می‌دادند از کلمه #آمریکا متنفر باشیم. در کره شمالی به آمریکا می‌گویند: «دشمن ابدی که همزیستی ما و آنها زیر یک آسمان غیرممکن است». کتاب روح گریزان من؛ داستان واقعی یک جاسوس زن کره ای/نوشته کیم هیون هی