• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/09/14 ساعت 10:42

    پنالتی آذری جهرمی به دروازه بان الکترونیکی که #گُل نمی‌خورد! وزیر ارتباطات در نمایشگاه بین المللی باکوتل ۲۰۱۸ به ربات دروازه بان گل زد. @azarijahromi