• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/09/14 ساعت 17:26

    نعمتی و مصلح در اختیار کادر فنی قرار گرفتند دکتر حقیقت: سیامک نعمتی و شایان مصلح که امروز در بخش‌هایی از تمرین، تیم را همراهی کردند، تست‌های عملکردی را انجام دادند و از امروز در اختیار کادر فنی قرار گرفتند و سرمربی درباره شرایط تمرین و بازی آنها تصمیم خواهد گرفت.