• جلسه بی نتیجه #شورای_امنیت در باره #برنامه_موشکی_ایران! جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بحث درباره آزمایش موشکهای بالستیک ایران که روز سه شنبه پشت درهای بسته برگزار شد بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. نماینده ایران گفت که فعالیت‌های موشکی اش ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل نیست.