• جناب بادامچیان! تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی‌بره! تو که بیل زنی چرا باغچه خودت رو بیل نمی‌زنی! …